DU ER HER

Siste nyheter


Statistikk over branner i landbruket

Det er registrert over 400 større landbruksbranner i 2016, 180 i boliger og 223 i driftsbygninger. Verdier for 511 millioner kroner gikk tapt. Tabelle... Les mer »

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år. Satsinge... Les mer »

Kurs for el-kontrollører om spesielle utfordringer i landbruksbygg

Den 1.1.2016 innførte forsikringsbransjen krav om el-kontroll med termografering i landbruksbygg. Kontrollører som ønsker å påta seg slike oppdrag, og... Les mer »

Det er ikke tillatt å la brannalarmanlegget være ute av drift

I mai 2013 skrev Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) et brev vedrørende utkobling av brannalarmanlegg. Brevet var stilet til den pyrotekniske bransje... Les mer »

Høring: Ny spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg

Støv, fukt, korrosive gasser, temperaturvariasjoner og mekaniske påkjenninger gjør at miljøet i landbruksbygg er krevende for elektriske anlegg. Under... Les mer »

El-kontroll med termografering

Landbrukets brannvernkomité anbefaler at landbruksbygg gjennomgår el-kontroll næring med varmesøkende kamera, utført av sertifisert tredjeparts kontro... Les mer »

Prioriterte saker


Feil på el-anlegg og feil bruk av el-utstyr er årsak til de fleste landbruksbrannene

Over 70 prosent av alvorlige landbruksbranner skyldes elektrisitet, enten feil på el-anlegg eller feil bruk av el-utstyr. Les mer i denne rapporten: Les mer »

Vil ha strengere krav til kontroll av el-anlegg

Les artikkelen fra Brann & Sikkerhet: Tusenvis av griser had dødd i branner de siste årene. Dette jobber Landbrukets brannvernkomité med å få en slutt... Les mer »


TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider