DU ER HER

Siste nyheter


Positiv utvikling i landbruksbranner

Til tross for to husdyrbranner den siste uka, har det bare vært seks branner der dyreliv har gått tapt hittil i 2018. Utviklingen har vært positiv ett... Les mer »

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigs... Les mer »

Landbruksbranner historisk lavt i 2017

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el... Les mer »

Færre branner i dansk landbruk

I Danmark har antallet utrykninger på grunn av brann eller risiko for brann i landbruksbygninger falt med 37% siden 2008. Sikrere el-installasjoner, e... Les mer »

Halvårsrapport for landbruksbranner 2017

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket, men økning for boligbranner. Satsing på forsterket el-kontroll me... Les mer »

Varme arbeider

Den 1.1.2016 kom det krav om sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård. Tidligere har det bare vært aktuelt m... Les mer »

Statistikk over branner i landbruket

Det er registrert over 400 større landbruksbranner i 2016, 180 i boliger og 223 i driftsbygninger. Verdier for 511 millioner kroner gikk tapt. Tabelle... Les mer »

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år. Satsinge... Les mer »

Prioriterte saker


Feil på el-anlegg og feil bruk av el-utstyr er årsak til de fleste landbruksbrannene

Over 70 prosent av alvorlige landbruksbranner skyldes elektrisitet, enten feil på el-anlegg eller feil bruk av el-utstyr. Les mer i denne rapporten: Les mer »

Vil ha strengere krav til kontroll av el-anlegg

Les artikkelen fra Brann & Sikkerhet: Tusenvis av griser had dødd i branner de siste årene. Dette jobber Landbrukets brannvernkomité med å få en slutt... Les mer »


TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider