DU ER HER

Siste nyheter


Tiltak ga 90 % nedgang i husdyrbranner

El-relaterte branner har vært en hovedutfordring i landbruket. Etter fem år med satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera, har 20 000 bønder utfø... Les mer »

Positiv utvikling for landbruksbranner

2018 ble et år med gode tall for husdyrbranner, og holder en positiv utvikling som nå har vart siden 2015. Norske bønder har selv bidratt til å snu de... Les mer »

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigs... Les mer »

Landbruksbranner historisk lavt i 2017

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el... Les mer »

Færre branner i dansk landbruk

I Danmark har antallet utrykninger på grunn av brann eller risiko for brann i landbruksbygninger falt med 37% siden 2008. Sikrere el-installasjoner, e... Les mer »

Halvårsrapport for landbruksbranner 2017

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket, men økning for boligbranner. Satsing på forsterket el-kontroll me... Les mer »

Varme arbeider

Den 1.1.2016 kom det krav om sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård. Tidligere har det bare vært aktuelt m... Les mer »

Prioriterte saker


VEILEDER TIL NEK 405-3 TILLEGG B

Denne veilederen finnes også tilgjengelig under menyvalget Publikasjoner (på venstre side) Les mer »

El-kontroll landbruk - (Versjon 2.7 – 25.04.19)

Krav til kurs, kursholder og kursdeltaker Les mer »

Kontrollørinformasjon - el-kontroll landbruk (Versjon 2.7 – 25.04.19)

Dette notatet beskriver krav til el-kontroll i landbruket, til sertifisering, kurs og kursholder, utstyrskrav og overgangsordninger. Hensikten er å re... Les mer »


TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider