DU ER HER

Siste nyheter


Positiv utvikling for landbruksbranner

2018 ble et år med gode tall for husdyrbranner, og holder en positiv utvikling som nå har vart siden 2015. Norske bønder har selv bidratt til å snu de... Les mer »

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigs... Les mer »

Landbruksbranner historisk lavt i 2017

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el... Les mer »

Færre branner i dansk landbruk

I Danmark har antallet utrykninger på grunn av brann eller risiko for brann i landbruksbygninger falt med 37% siden 2008. Sikrere el-installasjoner, e... Les mer »

Halvårsrapport for landbruksbranner 2017

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket, men økning for boligbranner. Satsing på forsterket el-kontroll me... Les mer »

Varme arbeider

Den 1.1.2016 kom det krav om sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård. Tidligere har det bare vært aktuelt m... Les mer »

Statistikk over branner i landbruket

Det er registrert over 400 større landbruksbranner i 2016, 180 i boliger og 223 i driftsbygninger. Verdier for 511 millioner kroner gikk tapt. Tabelle... Les mer »

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år. Satsinge... Les mer »

Prioriterte saker


VEILEDER TIL NEK 405-3 TILLEGG B

Denne veilederen finnes også tilgjengelig under menyvalget Publikasjoner (på venstre side) Les mer »

El-kontroll landbruk - (Versjon 2.7 – 25.04.19)

Krav til kurs, kursholder og kursdeltaker Les mer »

Kontrollørinformasjon - el-kontroll landbruk (Versjon 2.7 – 25.04.19)

Dette notatet beskriver krav til el-kontroll i landbruket, til sertifisering, kurs og kursholder, utstyrskrav og overgangsordninger. Hensikten er å re... Les mer »

Feil på el-anlegg og feil bruk av el-utstyr er årsak til de fleste landbruksbrannene

Over 70 prosent av alvorlige landbruksbranner skyldes elektrisitet, enten feil på el-anlegg eller feil bruk av el-utstyr. Les mer i denne rapporten: Les mer »

Vil ha strengere krav til kontroll av el-anlegg

Les artikkelen fra Brann & Sikkerhet: Tusenvis av griser had dødd i branner de siste årene. Dette jobber Landbrukets brannvernkomité med å få en slutt... Les mer »


TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider